تجربه قزوین اندازی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان

تجربه: قزوین اندازی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان کارگاه مچ اندازی بانوان پایگاه قهرمانی اردیبهشت

گت بلاگز همدان جدول پخش برنامه های صداوسیمای مرکزهمدان

جدول پخش برنامه های سیمای مرکزهمدان پنج شنبه 18 خرداداعلام شد. سریال | برنامه | سینمایی | جدول پخش برنامه | صدا وسیمای همدان | برنامه تلویزیونی | فی

جدول پخش برنامه های صداوسیمای مرکزهمدان

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛جدول پخش برنامه های سیمای مرکزهمدان امروزبه این شرح است:
۰۰:۰۰ فیلم سینمایی 90دقیقه

عبارات مهم : سریال
01:30سریال طنزی(تکرار) 60 دقیقه
02:30 ماه شیدایی 30 دقیقه
03:00 خاص برنامه سحر(زنده) 75 دقیقه
۰۴:15 خاص برنامه اذان صبح45 دقیقه
۰۵:۰۰ ترتیل قران ۶۰
06:00 صحبت مذهبی 60 دقیقه
۰7:۰۰ مستند60دقیقه
08:00 سریال طنز 60 دقیقه
۰۹:۰۰چمن گل60دقیقه
10:00 تکرار لیمو ترش 60 دقیقه
۱۱:۰۰خانه وزندگی (زنده) 12۰دقیقه
۱۳:۰۰ویژه ا ذان ظهر 3۰دقیقه
13:30 صحبت مذهبی 3۰دقیقه
۱۴:۰۰تکرار خاص برنامه افطار 60 دقیقه
۱۵:۰۰ فیلم سینمایی 90دقیقه
۱۶:30 تکرار گلچمن 30 دقیقه
17:00 تکرارخانه وزندگی۳۰دقیقه
۱۸0۰ سابقون 90دقیقه
۱۹:۳۰ اخباراستان15دقیقه
۱۹:۴۵ویژه برنامه افطار و اذان مغرب ۷۵ دقیقه
۲۱:۰۰ سریال نفس گرم 60دقیقه
۲۲:۰۰ لیموترش۳۰دقیقه
۲۲:۳۰ اخباراستان
انتهای پیام/غ

واژه های کلیدی: سریال | برنامه | سینمایی | جدول پخش برنامه | صدا وسیمای همدان | برنامه تلویزیونی | فیلم سینمایی | قرآن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog