تجربه قزوین اندازی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان

تجربه: قزوین اندازی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان کارگاه مچ اندازی بانوان پایگاه قهرمانی اردیبهشت

گت بلاگز اقتصادی نرخ باتری 180 آمپری ماشین در بازار چقدر است؟

باتری 180 آمپری ماشین در بازار به قیمت 490 هزار تومان هست. انواع | باتری | بازار | اقتصادی | خبرنگار | قیمت | بازار | باتری

نرخ باتری 180 آمپری ماشین در بازار چقدر است؟

به گزارش خبرنگار نبض بازارگروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان قیمت انواع باتری در بازار به شرح زیر است:

عبارات مهم : انواع

آمپر

قیمت ( تومان )

35

نرخ باتری 180 آمپری ماشین در بازار چقدر است؟

150,000

35 پوما

155,000

45

باتری 180 آمپری ماشین در بازار به قیمت 490 هزار تومان هست. انواع | باتری | بازار | اقتصادی | خبرنگار | قیمت | بازار | باتری

160,000

45 پوما

180,000

55

175,000

60

نرخ باتری 180 آمپری ماشین در بازار چقدر است؟

185,000

62

190,000

65

باتری 180 آمپری ماشین در بازار به قیمت 490 هزار تومان هست. انواع | باتری | بازار | اقتصادی | خبرنگار | قیمت | بازار | باتری

200,000

66

200,000

70

نرخ باتری 180 آمپری ماشین در بازار چقدر است؟

215,000

74

230,000

88

270,000

90

275,000

100

290,000

120

350,000

150

430,000

160

450,000

170

470,000

180

490,000

200

530,000

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: انواع | باتری | بازار | اقتصادی | خبرنگار | قیمت | بازار | باتری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog