تجربه قزوین اندازی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان

تجربه: قزوین اندازی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان کارگاه مچ اندازی بانوان پایگاه قهرمانی اردیبهشت

گت بلاگز اخبار پزشکی پوشش 85 درصدی خدمت مشاوره ژنتیک در کشور

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، گفت: پروژه شماره 10 طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت به جمعیت، سلامت باروری و فرزندآوری پرداخته است. 

پوشش 85 درصدی خدمت مشاوره ژنتیک در کشور

پوشش 85 درصدی خدمت مشاوره ژنتیک در کشور

عبارات مهم : آموزش

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، گفت: پروژه شماره 10 طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت به جمعیت، سلامت باروری و فرزندآوری پرداخته هست.

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درتشریح اجرایی سازی سیاست های کلی جمعیت ذیل پروژه شماره 10 طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت گفت: این سیاست ها که تحت عنوان جمعیت، سلامت باروری و فرزندآوری هست، مشمول بر سلامت نوزادان، سلامت کودکان، سلامت نوجوانان، سلامت جوانان، سلامت مادران، سلامت میانسالان، سلامت سالمندان و ژنتیک اجتماعی است.

پوشش 85 درصدی خدمت مشاوره ژنتیک در کشور

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درخصوص سلامت نوزادان که بند 6 از سیاست های کلی جمعیت هست، گفت: این برنامه مشمول بر برنامه مواظبت از نوزادان پر خطر در منزل، اجرای برنامه مواظبت تکاملی یگانه نوزاد، تاسیس بانک شیر مادرو استقرار سامانه ثبت تولد، فوت و خوابیدن است.

وی درخصوص برنامه مواظبت از نوزادان پر خطر در منزل گفت: این برنامه مجموعه ای از فرآیندهای مواظبت نوزاد پرخطر است که بعد از ترخیص در محل سکونت نوزاد با نشانه شناسایی خطرات، ارجاع و درمان به موقع آنها انجام می شود.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، گفت: پروژه شماره 10 طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت به جمعیت، سلامت باروری و فرزندآوری پرداخته است. 

دکتر مطلق افزود: براساس مستندات موجود و مطالعات انجام شده، اجرای این برنامه باعث کم کردن فوت و میر قابل توجه در نوزادان پرخطر خواهد بود. در مرحله اولیه این برنامه در سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تبریز و گیلان در حال اجرا هست. بعد از آخر این مرحله برنامه به سراسر کشور گسترش خواهد یافت.

وی درمورد اجرای برنامه مواظبت تکاملی یگانه نوزاد خاطرنشان کرد: جهت نوزاد نارس، برنامه خوابیدن در بخش های مواظبت خاص با نشانه پیشگیری از عوارض تکاملی و عصبی نوزادان پر خطر در بیمارستان ها و مراکز درمانی منتخب اجرا می گردد. این برنامه در حال حاضر در 31درصد بخش های مربوطه اجرا می شود و در حال گسترش به 50 درصد بیمارستان های کشور است.

ایجاد مرکز مواظبت تغذیه وریدی نوزادان با وظیفه آماده سازی بسته های غذایی وریدی خاص نوزادان

پوشش 85 درصدی خدمت مشاوره ژنتیک در کشور

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تاسیس بانک شیر مادر را راهی در جهت گردآوری، فرآوری آماده سازی و ایمن سازی شیر مادر اهدایی قلمداد کرد و گفت: مرکز مواظبت تغذیه وریدی نوزادان با وظیفه آماده سازی بسته های غذایی وریدی خاص نوزادان بیماری ایجاد شده است است که قادر به تغذیه از راه خوراکی نیستند. این فعالیت در ابتدا در بیمارستان الزهرا تبریز شروع شده است و در حال توسعه و گسترش در دانشگاه های مشهد و اصفهان است.

استقرار سامانه ثبت تولد، فوت و خوابیدن نوزادان در همه دانشگاه های کشور

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، گفت: پروژه شماره 10 طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت به جمعیت، سلامت باروری و فرزندآوری پرداخته است. 

دکتر مطلق گفت: استقرار سامانه ثبت تولد، فوت و خوابیدن نوزادان در همه دانشگاه های کشور با پوشش 90 تا 100 درصدی جهت رصد اوضاع مواظبت های نوزاد از بدو تولد تا ترخیص بوده و در صورت فوت با شناسایی علل راه را جهت مداخله های مورد نیاز هموار می کند.

وی برنامه سلامت کودکان که بندهای 1، 3 و 4 از سیاست های کلی جمعیت است را به صورت اجرای فازهای 1 و 2 پروژه پیشگیری از حوادث کودکان، راه اندازی مراکز جامع تکامل کودک، مرحله آزمایشی برنامه رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکی و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول بعد از تولد، معرفی کرد و گفت: در جهت اجرای فازهای 1 و 2 پروژه پیشگیری از حوادث کودکان، این برنامه در مرحله اول در دانشگاه های بیرجند، گناباد، کرمانشاه، جیرفت، بندرعباس، خرم آباد و شهید بهشتی با بررسی اوضاع مصدومیت های مرسوم در 7 منطقه (7 شهرستان از 7 دانشگاه) کشور از نظر شاخص های مرتبط با ارتباطات (باورها و کنش های فرهنگی و اجتماعی) پرداخته شد.

پوشش 85 درصدی خدمت مشاوره ژنتیک در کشور

وی افزود: در مرحله دوم پروژه پیشگیری از حوادث در کودکان، سوختگی در دانشگاه بیرجند، سقوط در گناباد و مسمومیت در کرمانشاه اجرا گردید.

دکتر مطلق درخصوص راه اندازی مراکز جامع تکامل کودک گفت: در دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، همدان، خوزستان در جهت 6 بخش ارتقای تکامل، غربالگری، تشخیص اختلال تکاملی، مدیریت اختلال تکاملی، توانبخشی کودکان طراحی شده است و در حال اجراست.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: این مراکز، ساختاری جامع دارد که با بهره گیری از امکانات موجود خدمات تکاملی بین رشته ای از حوزه فوق تخصصی اعصاب و فوق تخصصی روانپزشکی کودکان گرفته تا روانشناسی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی، کاردرمانی را ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه مرحله آزمایشی برنامه رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکی در دانشگاه های قزوین، کردستان، لرستان، بیرجند، اردبیل و هرمزگان اجرا می گشود، تصریح کرد: فاز اول پایلوت کشوری که امکان سنجی(Feasibility study) و بستر سازی جهت مداخلات اساسی هست، از حدود 1.5 سال قبل شروع تاکنون در شهرستان تاکستان و از دانشگاه علوم پزشکی قزوین شروع شده است و ادامه دارد که با اجرای این برنامه اساسی ترین گام ها در جهت ارتقای کیفیت جمعیت از آغازین روزهای زندگی برداشته خواهد شد.

دکتر مطلق با اشاره به اینکه شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول بعد از تولد و هم آغوشی مادر و نوزاد از نخستین دقایق تولد از بااهمیت ترین کارها جهت تغذیه انحصاری با شیر مادر هست، گفت: در این راستا ابتدا بیمارستان شهید اکبرآبادی به عنوان مرکز کشوری آموزش گزینش و تجهیز شد و با برگزاری 13 کارگاه کشوری، بیش از 400 نفر از کارکنان دخیل در وضع حمل و شیر مادر متشکل از تیم 7 نفره (متخصص بیهوشی، متخصص زنان، متخصص کودکان، مدیر گروه سلامت خانواده، کارشناس شیر مادر حوزه درمان، کارشناس شیر مادر حوزه بهداشت و کارشناس شیر مادر بیمارستان منتخب از هر دانشگاه) آموزش های مورد نیاز را دریافت کردند.

وی افزود: اقدام در جهت شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد یکی از مداخلاتی است که باعث ارتقا شاخص تغذیه انحصاری با شیر مادر از 53.1 درصد در سال 1389 به 57.1 درصد در سال 1394 گردیده است.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه برنامه سلامت نوجوانان که بندهای 1، 4 و 5 از سیاست های کلی جمعیت هست، با برنامه هایی همچون برنامه مدارس مروج سلامت و آموزش و مشاوره بلوغ و سلامت باروری به دانش آموزان دختر و پسر سن بلوغ همراه هست، بیان کرد: برنامه مدارس مروج سلامت (HPS)، پیش از سال 1392 به صورت آزمایشی در کشور با نشانه ارتقای کیفیت مدارس کشور و همگامی آموزش با ابعاد متفاوت سلامت (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی) شروع شد.

بیش از 19000 مدرسه در کشور به عنوان مدرسه مروج سلامت پذیرفته شده است اند

وی گفت: با اجرایی سازی سیاست های کلی جمعیت و طرح تحول سلامت سرعت تبدیل مدارس موجود به مدارس مروج سلامت به طور چشمگیری (و به میزان 100درصد) زیاد کردن یافت. هم اکنون بیش از 19000 مدرسه در کشور به عنوان مدرسه مروج سلامت پذیرفته شده است اند. همزمان با شروع پروژه مدارس مروج سلامت، پایش و ارزشیابی آنها نیز در دستور کار قرار گرفت.

آموزش یک میلیون جوان در خصوص معیارهای همسر گزینی مناسب بر مبنای سلامت

دکتر مطلق درخصوص برنامه سلامت جوانان که بندهای 1، 2 و 6 از سیاست های کلی جمعیت را تشکیل می دهد، گفت: آگاه سازی جوانان از فایده های ازدواج سالم و ساده با استفاده از ظرفیت های محیطی و همکاری نزدیک حوزه های علمیه و دانشگاه های علوم پزشکی جهت ارتقا دانش، نگرش و عملکرد ایشان در تشکیل خانواده سالم و تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در حوزه سلامت جوانان انجام شد.

وی ادامه داد: 700 هزار دانشجو در پویش ها و سمینارهای منطقه ای ترویج ازدواج سالم در سراسر کشور آموزش های مورد نیاز را دریافت نمودند. میانگین ارتقای آگاهی گروه نشانه از 65درصد پیش از دریافت آموزش ها به بیش از 90درصد بعد از آموزش ها ارتقا یافت. همچنین یک میلیون جوان در خصوص معیارهای همسر گزینی مناسب بر مبنای سلامت آموزش دیدند.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در باب بندهای 1، 2، 3، 4 و 6 از سیاست های کلی جمعیت که به باروری سالم و جمعیت اشاره دارد، گفت: ارتقای رضایتمندی زوجین از زندگی زناشویی با توجه به اهمیت قابل توجه در پایداری خانواده به عنوان یک اولویت مدنظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا بسته تامین خدمات سلامت زناشویی جهت زوجین تا 5 سال بعد از ازدواج (مداخله و ارجاع) در جهت ارتقای رضایتمندی زوجین از زندگی زناشویی بسته خدمات مورد نیاز در سطح اول تدوین شده است است و 60 مربی منطقه ای جهت آموزش 1000 ارائه دهنده خدمت تربیت شده است است که براساس برنامه زمانبندی ابلاغی مقام محترم وزارت و نیز کارگروه ملی کنترل و کم کردن طلاق این خدمت تا آخر امسال در کشور استقرار خواهد یافت.

ارایه خدمات مشاوره فرزندآوری به زوجین بدون فرزند و تک فرزند

دکتر مطلق با بیان اینکه مشاوره فرزندآوری از جمله اقداماتی است که در جهت اجرایی سازی سیاست های کلی جمعیت از سال 1393 در سیستم ارائه خدمت ادغام شده است هست، تصریح کرد: در این برنامه به زوجین بدون فرزند، زوجین تک فرزند و زوجینی که تعداد فرزندان آن ها در حال حاضر از تعداد دلخواه فرزندان آنها کمتر هست، خدمت مشاوره فرزندآوری ارائه می گردد که تا آخر سال 1395 حدود 60 درصد از جمعیت گروه نشانه این برنامه را تحت پوشش خود قرار داده است.

وی گفت: شناسایی زودرس زوجین با احتمال ناباروری با توجه به اهمیت تشخیص زودرس اختلالات ناباروری در ارجاع و درمان به هنگام این مشکلات، برنامه شناسایی زودرس زوجین در معرض احتمال ناباروری در سامانه سیب ادغام و بسته ارایه خدمات باروری سالم، تشخیص و شناسایی احتمال ناباروری را در زوجینی که بعد از گذشت دو سال از ازدواج تاکنون فرزندی نداشته اند را مورد ارزیابی قرار می دهد.

دکتر مطلق درخصوص پیشگیری از ناباروری های اکتسابی نیز اظهار داشت: با توجه به شیوع 20 درصدی ناباروری و قابل پیشگیری بودن بعضی ناباروری ها، براساس اولویت های آموزشی و و مداخله ای، چهار بسته آموزشی شیوه زندگی و ناباروری، سن و ناباروری، اندومتریوز و ناباروری و تخمدان پلی کیستیک تدوین و در اختیار گروه های نشانه قرار داده شد و در این راستا بالغ بر 4 میلیون و 500 هزار زوج واجد شرایط باروری تا آخر سال 1395 آموزش های مرتبط را دریافت نموده اند.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه باید از تک فرزندی پرهیز کرد، گفت: با توجه به شیوع 19 درصدی خانوارهای دارای یک فرزند، آموزش زوجین راجع به پیامدها و عواقب تک فرزندی با نشانه تشویق زوجین به پرهیز از تک فرزندی از سال 1394 شروع شد. در سال های 1394 و 1395 بالغ بر یک میلیون زوج از آموزش های مورد نیاز بهره مند شده است اند. این شاخص معادل حدود 30درصد خانوارهای واجد شرایط است.

دکتر مطلق درخصوص بندهای 2 و 6 از سیاست های کلی جمعیت که به سلامت مادران می پردازد، گفت: کم کردن شاخص فوت مادران در جهت تحقق اهداف و تعهدات ملی و سیاست های کلی جمعیت و سلامت است که براساس گزارش نظام کشوری مواظبت فوت مادری و با نشانه کم کردن فوت و میر ناشی از عوارض بارداری و وضع حمل و جلوگیری از فوت های مشابه، شاخص سال 1395 را معادل 18.1 فوت در هر 100 هزار تولد زنده گزارش کرده اند که استمرار روند رو به اصلاح سال های گذشته را نشان می دهد.

وی درخصوص زیاد کردن وضع حمل طبیعی و کم کردن سزارین انتخابی گفت: به منظور توانمندسازی مادران و آماده شدن جهت وضع حمل ایمن برگزاری کلاس های آمادگی جهت وضع حمل از سال 93 در حوزه بهداشت در جهت ترویج وضع حمل طبیعی و کم کردن سزارین شروع شد و بیش از 70 درصد مادران شرکت کننده در این کلاس های وضع حمل طبیعی داشته اند. درواقع سزارین از 51.3 درصد در سال 93 به49.8 درصد در سال 94 کم کردن یافته است.

دکتر مطلق گفت: اجرای برنامه پیشگیری از انتقال HIV از مادر به نوزاد (PMTCT) به منظور کم کردن انتقال ویروس و بیماری ایدز، پیشگیری از بارداری های پرخطر و کم کردن عوارض ناشی از بارداری و وضع حمل در مادر و نوزاد است که این برنامه از سال 1393 در 16 دانشگاه شروع شده است و از امسال در تمامی دانشگاه ها اجرا می شود. در قالب این برنامه 65 مادر HIV مثبت پیدا شده است که تنها در یک مورد نوزاد مثبت شده است است.

وی با بیان اینکه راه اندازی سامانه کشوری ثبت اطلاعات مادر و نوزاد در جهت کم کردن عوارض شدید بارداری و وضع حمل و دسترسی آنلاین به اطلاعات مادر و نوزاد در هنگام وضع حمل هست، گفت: از سال 1387 این سامانه طراحی و در تمامی دانشگاه ها اجرا می گردد. با توجه به پوشش حداقل 95 درصدی این سامانه، دقت و کاربردی بودن آن، شرکت ثبت احوال نیز در حال تامین مقدمات برقراری ارتباط بین این سامانه و سیستم ثبتی ثبت احوال است.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درخصوص سلامت میانسالان که بند شش از سیاست های کلی جمعیت را دربردارد، خاطرنشان کرد: در جهت ارائه خدمات سلامت به میانسالان در گروه سنی زنان و مردان 59-30 سال با توجه شاخص های سلامت و فوت سریع هنگام در گروه سنی مذکور، بسته ارائه خدمات سلامت میانسالان که دربردارنده اولویت های خدمات سلامت جهت این گروه بوده هست، تهیه و با ادغام در بسته خدمات بهداشت عمومی، ارائه خدمت آن جهت گروه تحت پوشش شروع شد که پوشش این خدمت از میزان حدود 12درصد در سال 1393 به حدود 50درصد در سال 1395 زیاد کردن یافته هست. (از 3 میلیون نفر به 13 میلیون و 500 هزار نفر)

دکتر مطلق با بیان اینکه بند هفت سیاست های کلی جمعیت به سلامت سالمندان تعلق دارد، گفت: ادغام سلامت سالمندان در طرح تحول سلامت در جهت حفظ و ارتقای سلامت سالمندان و تامین خدمات سلامت جهت آنها، خدمات سلامت عمومی مورد نیاز در سطح اول در سطح شبکه های بهداشتی و درمانی جهت این گروه سنی تامین شد و همچنین با توجه به وجود بستر دکتر خانواده در دو استان فارس و مازندران، خدمات مربوطه در این دو استان نیز در مجموعه خدمات دکتر خانواده ادغام گردید.

وی درخصوص ادغام سلامت سالمندان در نظام نرم افزاری سلامت (سیب) گفت: با توجه به فراگیری نظام ثبت الکترونیکی برپایه اینترنت در نظام سلامت و در جهت حفظ و ارتقای سلامت سالمندان، همگام با توانمندسازی مجموعه ارائه دهندگان خدمت، خدمات سلامت گروه نشانه مربوطه در این سیستم نرم افزاری (سامانه سیب) ادغام شد.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به بندهای 1 و 6 از سیاست های کلی جمعیت که به ژنتیک اجتماعی پرداخته هست، گفت: در این راستا برنامه های گسترش پوشش برنامه های پیشگیری و کنترل و توسعه زیر ساخت های برنامه ژنتیک اجتماعی را اجرایی کرده ایم.

پوشش 85 درصدی خدمت مشاوره ژنتیک در کشور

وی درخصوص گسترش پوشش برنامه های پیشگیری و کنترل گفت: 15 گروه از بیماری های ژنتیکی مهم از طریق خدمات شناسایی (غربالگری)، مشاوره، تشخیص و مواظبت ژنتیک دریافت می کنند، این امراض مشمول بر بیماری های متابولیک ارثی، ناهنجاری های مادرزادی و سندرم داون، تالاسمی ماژور، هموفیلی، نقص لوله عصبی، ناشنوایی ارثی، بیماریهای عروق کرونر فامیلی، سرطان برست و کولون ارثی است.

دکتر مطلق ادامه داد: دراین برنامه خدمات در قالب بسته هایی به گروه های سنی کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان، باروری سالم و مادران ارائه می شود که به صورت فراگیر در دسترس جمعیت نشانه شهری و روستایی کشور قرا گرفته است.

وی گفت: همچنین غربالگری در وقت ازدواج بیماری تالاسمی، به تمامی بیماری های ژنتیک قابل غربالگری در وقت ازدواج مانند هموفیلی، دوشن، تالاسمی ماژور، بیماری های متابولیک ارثی، ناشنوایی و نابینایی ارثی و غیره گسترش یافته و اجرایی شده است است که با انجام کارها فوق میزان بروز بیماری های ارثی ژنتیکی و ناهنجاری های بدو تولد در کشور در حال حاضر به 44 در 1000 تولد زنده و میزان بروز تالاسمی به 1 در 10000 تولد زنده کم کردن یافته است.

دکتر مطلق درمورد توسعه زیر ساخت های برنامه ژنتیک اجتماعی گفت: در نظام سلامت با توسعه کمی و کیفی خدمات و از طریق ارتقای پوشش آموزش پزشکان مشاور ژنتیک، مشاوره ژنتیک به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی اذغام شده است و در نتیجه به فراهم شدن خدمت مشاور ژنتیک جهت تمام جمعیت کشور در قالب شبکه های بهداشتی انجامیده است.

وی ادامه داد: همچنین بومی سازی خدمات تشخیص ژنتیک بیماری های ارثی ژنتیکی نشانه در کشور (شامل تکنولوژی سلولی و مولکولی (arrey CGH ، NGS و MSMS) بیماری های متابولیک ارثی، ناشنوایی ارثی، نقص ایمنی، ناهنجاری های مادرزادی نیز صورت گرفته هست. با این کارها پوشش خدمت مشاوره ژنتیک در کشور در حال حاضر 85درصد است.

واژه های کلیدی: آموزش | جمعیت | سلامت | سیاست | آموزشی | برنامه | بهداشت | بهداشتی | خانواده | دانشگاه | خانواده

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog